Verbet "bíti" i presens

1 sg - sәm - nísәm
2 sg - si - nísi
3 sg - je - ní
1 pl - smo - nísmo
2 pl - ste - níste
3 pl - so - níso
1 du - sva - nísva
2 du - sta - nísta
3 du - sta - nísta

Fyll i rätt form i luckorna. (+) avser positiv form, (-) avser negativ form.
(+) Kakó ? - Hvála, dôbro!
(+) Vrême lépo.
(+) A tí Vésna?
(-) Vésna simpátična.
(+) Ôni Slovénci.
(+) Matêja, Ána in Iréna učíteljice.
(+) A Pétәr policíst?
(-) Mí mládi.
(-) Éva in Ána debéli.
(+) Slovénija mláda država.
(-) Tí mój prijátelj.
(-) Ôn študênt.
(+) Mídva iz Ljubljane.
(+) Ali vídva túdi iz Ljubljane?
(+) Mí lépi in mládi.
(+) Kákšni ví?
(-) Ví pa prijázni!