Verb i presens.

Ändelserna i presens är
1 p sg. -m
2 p sg. -š
3 p sg. -
1 p pl. -mo
2 p pl. -te
3 p pl. -jo
1 p du. -va
2 p du. -ta
3 p du. -ta
Sätt verbet inom parentes i presens.

(iti) --> Bojan in njegova punca v kino.
(vstati) --> Jaz ob šestih.
(študirati) --> Moji prijatelji .
(jesti, piti) --> Mi in .
(gledati) --> Vera televizijo.
(pogovarjati se) --> Aleš, Jana in Olga .
(pisati) --> Gašper pisma.
(igrati se) --> Žiga in Ciril .
(risati) --> Otroci .
(hoditi) --> Lado in Petra na sprehode.
(telefonirati) --> Oče .
(brati) --> Vi časopis.
(plesati) --> Oni .