Lokativ eller ackusativ?

Fyll i lämplig preposition och rätt böjningsform av substantivet.

Efter prepositionerna v och na skall substantiv stå i ackusativ om förflyttning avses
medan de skall stå i lokativ om befintlighet/position avses.

I ackusativ har feminina ord ändelsen -o.

I lokativ har feminina ord ändelsen -i, medan maskulina och neutrala har ändelsen -u.
Länder som slutar på -ska använder ändelsen -em efter prepositionen na i lokativ.
kíno >> Səm .
kíno >> Grém .
gledalíšče >> Səm .
gledalíšče >> Grém .
mésto >> Səm .
mésto >> Grém .
univêrza >> Səm .
univêrza >> Grém .
postája >> Səm .
postája >> Grém .
Cêlje >> Səm .
Cêlje >> Grém .
restavrácija >> Səm .
restavrácija >> Grém .
Slovénija >> Səm .
Slovénija >> Grém .
hotél >> Səm .
hotél >> Grém .
Švédska >> Səm .
Švédska >> Grém .
koncêrt >> Səm .
koncêrt >> Grém .
služba >> Səm .
služba >> Grém .