Lokativ av städer

Fyll i rätt form av stadsnamnen i lokativ.

Efter prepositionen v skall alla ord böjas i s.k. lokativform.
Ord med grundform på -a får i stället ändelsen -i.
Övriga ord får ändelsen -u.
To je Máribor. Jánez živí v .
To je Ljubljána. Ána živí v .
To je Ízola. Alêš živí v .
To je Pirán. Sónja živí v .
To je Uppsala. Sven živí v .
To je Göteborg. Lena živí v .
To je Karlstad. Per živí v .
To je Óslo. Kirsten živí v .
To je Prága. Jaroslav živí v .