Sätt orden i dual och plural tillsammans med angiven siffra.

Maskulina ord slutar i dual på -a. I maskulinum heter två dvá.
Feminina och neutrala ord slutar i dual på -i. I femininum och neutrum heter två dvé.

Maskulina ord slutar i plural på -i. I maskulinum heter tre tríje och fyra štírje.
Feminina ord slutar i plural på -e.
Neutrala ord slutar i plural på -a. I femininum och neutrum heter tre trí och fyra štíri.

Tó je êna knjíga. – Tó sta (2) – knjíga bok blank
– Tó so (3) blank
Tó je ên ávtobus. – Tó sta (2) – ávtobus buss blank
– Tó so (4) blank
Tó je êno ôkno. – Tó sta (2) – ôkno fönster blank
– Tó so (3) blank
Tó je ên hotél. – Tó sta (2) – hotél hotell blank
– Tó so (3) blank
Tó je êno mésto. – Tó sta (2) – mésto stad blank
– Tó so (4) blank
Tó je êna míza. – Tó sta (2) – míza bord blank
– Tó so (4) blank
Tó je êna híša. – Tó sta (2) – híša hus blank
– Tó so (3) blank
Tó je ên vlák. – Tó sta (2) – vlák tåg blank
– Tó so (4) blank
Tó je êno písmo. – Tó sta (2) – písmo brev blank
– Tó so (3) blank
Tó je ên časopís. – Tó sta (2) – časopís tidning blank
– Tó so (3) blank
Tó je êno jézero. – Tó sta (2) – jézero sjö blank
– Tó so (4) blank
Tó je êna cigaréta. – Tó sta (2) – cigaréta cigarett blank
– Tó so (4) blank


Du har rätt(a) svar av 24.