Sätt in räkneordet en, ett i rätt form tillsammans med de olika substantiven.

Ord som slutar på konsonant är maskulina. I maskulinum heter en, ett ên.
Ord som slutar på -a är feminina. I femininum heter en, ett êna.
Ord som slutar på -o eller -e är neutrala. I neutrum heter en, ett êno.

Tó je knjíga. knjíga bok blank
Tó je ávtobus. ávtobus buss blank
Tó je ôkno. ôkno fönster blank
Tó je hotél. hotél hotell blank
Tó je mésto. mésto stad blank
Tó je míza. míza bord blank
Tó je híša. híša hus blank
Tó je vlák. vlák tåg blank
Tó je písmo. písmo brev blank
Tó je časopís. časopís tidning blank
Tó je jézero. jézero sjö blank
Tó je cigaréta. cigaréta cigarett blank
Tó je inženír. inženír ingenjör blank
Tó je študênt. študênt student blank
Tó je študêntka. študêntka kvinnlig student blank
Tó je gledalíšče. gledalíšče teater blank
Tó je kosílo. kosílo lunch blank
Tó je téden. téden vecka blank
Tó je večérja. večérja kvällsmat, supé blank
Tó je zájtrk. zájtrk frukost blank
Tó je ogledálo. ogledálo spegel blank
Tó je prijáteljica. prijáteljica väninna blank
Tó je drevó. drevó träd blank
Tó je prijátelj. prijátelj vän blank


Du har rätt(a) svar av 24.