Fyll i rätt form av verbet vara i presens.

Jáz študênt. blank
študênt. blank
Ôn pa profésor. blank
Mídva profésorja. blank
túdi vídva profésorja? blank
Ônadva študênta. blank
profésorji. blank
študênti. blank
Túdi ôni študênti. blank
Jánez študênt. blank
Túdi Pétər študênt. blank
Ali ví študênt? blank
Já, jáz študênt. blank
Slovénci. blank
tí Slovénəc? blank
vídva študênta? blank
Já, mídva študênta. blank
tó híša? blank
Ônidve študêntki. blank
Túdi ône študêntke. blank
To jézeri. blank
To ávtobus. blank
To časopísi. blank
Mídve profésorici. blank


Du har rätt(a) svar av 24.