Bilda den korrekta possessiva formen av namnen i rutorna.

To je sêstra. blank
To je sin. blank
To je máma. blank
To so študêntke. blank
To sta písmi. blank
To je časopís. blank
To je koló. blank
To je ôče. blank
To je jábołko.. blank
To so hrúške. blank
To je sír. blank
To je ávto. blank
To je bréskəv. blank
To so otrôci. blank
To sta bráta. blank
To sta sinôva. blank
To so knjige. blank
To so jábołka blank
To sta hrúški. blank
To sta hčérki. blank
To so písma. blank
To je koló. blank
To je časopís. blank
To so študênti. blank


Du har rätt(a) svar av 24.