Sätt in adjektivet rad gärna i rätt form.

Ôče bêre časopís. blank Far läser gärna tidningen.
Máma bêre knjígo. blank Mamma läser gärna en bok.
Brát gléda televizíjo. blank Min bror tittar gärna på teve.
Štéfan potúje. blank Štefan reser gärna ~ tycker om att resa.
Túdi Iréna potúje. blank Även Irena reser gärna ~ tycker om att resa.
Štéfan in Iréna skúpaj potújeta. blank Štefan och Irena reser gärna ~ tycker om att resa tillsammans.
Ali tí spíš, Heléna? blank Sover du gärna ~ tycker du om att sova, Helena?
Mídva spíva. blank Vi två sover gärna ~ tycker om att sova.
Jóže in Júre píjeta pívo. blank Jože och Jure dricker gärna öl.
A imáta təmno pivo? blank Tycker de om mörkt öl?
Kaj pa vídve, ali imáta pivo? blank Och ni två då, tycker ni om öl?
Nê, mídve imáva sók. blank Nej, vi tycker om juice.
Špéla in Verónika plávata. blank Špela och Veronika simmar gärna ~ tycker om att simma.
Stáne, Míran in Andréj smúčajo. blank Stane, Miran och Andrej åker gärna skidor ~ tycker om att åka skidor.
Môji kolégi in jáz délamo. blank Mina kolleger och jag arbetar gärna ~ tycker om att arbeta.
Gospá Novák, ali Ví hódite v slúžbo? blank Fru Novak, tycker ni om att gå till jobbet?
Míra, Jásna in Brína, ali imáte kávo s smétano? blank Míra, Jásna och Brína, tycker ni om kaffe med grädde?
Já, vsê jo imámo . blank Ja, det tycker vi alla om.
Vsí otrôci imájo sladoléd. blank Alla barn tycker om glass.
Samó mój sín ga níma . blank Bara min son tycker inte om det.


Du har rätt(a) svar av 20.