Kvinnliga personbeteckningar

Fyll i!

Fyll i rätt form av ordet i rutan. Skriv inga accenter.
Substantiv som betecknar kvinnor slutar nästan alltid pa -ica, -ka eller -inja. Fyll i rätt form.

Ôn je Slovénec. Ôna je .
Ôn je Švéd. Ôna je .
Ôn je policíst. Ôna je .
Ôn je zdravník. Ôna je .
Ôn je psihológ. Ôna je .
Ôn je študênt. Ôna je .
Ôn je natákar. Ôna je .
Ôn je učítelj. Ôna je .
Ôn je profésor. Ôna je .
Ôn je uslúžbenec. Ôna je .
Ôn je prodajálec. Ôna je .
Ôn je diréktor. Ôna je .
Ôn je frizêr. Ôna je .
Ôn je kúhar. Ôna je .
Ôn je avtomehánik. Ôna je .
Ôn je tájnik. (sekreterare) Ôna je .
Ôn je inženír. (ingenjör) Ôna je .
Ôn je upokojênec. (pensionär) Ôna je .
Ôn je právnik. (jurist) Ôna je .