Övning 1

Substantivens genus

Fyll i rätt form av siffran 1:
ên – framför maskulina ord
êna – framför feminina ord
Men du skall inte skriva ut accenttecknet.
úra – en klocka
tólar – en tolar (Sloveniens valuta t.o.m. 2006)
séndvič – en smörgås
kitára – en gitarr
sir – en ost
skodélica – en kopp
ávto – en bil
káva – en (kopp) kaffe
čáj – en (kopp) te