Siffrorna 0-10

Klicka på siffran om du inte vet vad den heter. Då får du höra hur den låter.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10