Somaliska språket • Af-Soomaaliga

KURSER I SOMALISKA
- för svensktalande
- för engelsktalande
- för somalisktalande

PUBLIKATIONER
Lite om somaliskan
Litteratur om somaliskan
Andra länkar • Other links
OromoSidamoAfar

Afmaal Somali-English Dict.
Qaamuuska Af-Soomaaliga
Lexins elektroniska ordbok
Somali-English-Italian Dict.
Dizionario somalo-italiano
Kort somalisk-svensk ordlista
Kort somalisk grammatik

Läroböcker • Courses
Beginning Somali
La soco Af Soomaaliga

Digitalised school books

Läseböcker • Readers
Fasalka 1aad
Fasalka 2aad
Fasalka 3aad
Fasalka 4aad


Tidningar • Newspapers
Radiostationer • Radio stations

KONTAKT • CONTACT
mail@morgannilsson.se

UNIQUE VISITS SINCE MAY 2012


Kurser i somaliska för svensktalande


För nybörjare

SO1102, Somaliska, Introduktionskurs

7,5 hp på kvartsfart, nätbaserad distanskurs utan fysiska träffar.
Ges närmast hösten 2019 (från 2 september till 19 januari).
Ges därefter på engelska våren 2020.

Mer information - Kursplan - Kurslitteratur
Ansökan lämnas in mellan 15 mars och 15 april.

Kursen ger grundläggande kunskaper om och praktiska färdigheter i det somaliska språket.

SOL150, Kontrastiv introduktion till somaliskan

7,5 hp på kvartsfart, nätbaserad distanskurs utan fysiska träffar.
Ges närmast våren 2020 (från 20 januari till 5 juni)

Förkunskapskrav: 30 hp i något språkämne.
Mer information - Kursplan - Kurslitteratur
Ansökan lämnas in mellan 15 september och 15 oktober.

Kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper i och om det somaliska språket. Den primära målgrupp är lärare i svenska som andraspråk. Somaliskans struktur studeras ur ett kontrastivt perspektiv. Fokus ligger på ljudsystem, morfologi, syntax och den sociolingvistiska situationen. Enkla texter studeras för att bygga upp ett visst ordförråd och förmåga att läsa enklare text med hjälp av ordbok.


För fortsättare

SO1203, Somaliska 2

7,5 hp på kvartsfart, nätbaserad distanskurs utan fysiska träffar.
Ges närmast våren 2020 (från 20 januari till 5 juni).
Ges därefter på engelska hösten 2020.

Förkunskapskrav: SO1102 eller motsvarande.
Mer information - Kursplan - Kurslitteratur
Ansökan lämnas in mellan 15 september och 15 oktober.

Kursen ger utökade kunskaper om och praktiska färdigheter i det somaliska språket.


Sidan är skapad av Morgan Nilsson.