Somaliska språket • Af-Soomaaliga

UNIVERSITY COURSES
for Engelish speakers

UNIVERSITETSKURSER
för svensktalande:
Introduktionskurs
för somalisktalande:
Modersmål somaliska

PUBLIKATIONER
Lite om somaliskan
Somalisk minigrammatik
Kort somalisk-svensk ordlista
Lexins elektroniska ordbok
Somali-English-Italian Dict.
Dizionario somalo-italiano
Сомалийско-русский словарь
Qaamuuska Af-Soomaaliga

Kurslitteratur • Courses
Introduktionskurs
Beginning Somali
La soco Af Soomaaliga
Litteratur om somaliskan
Andra länkar • Other links

OromoSidamoAfar

Läseböcker • Readers
Fasalka 1aad
Fasalka 2aad
Fasalka 3aad
Fasalka 4aad
Digitalised school books

Tidningar • Newspapers
Radiostationer • Radio stations

KONTAKT • CONTACT
mail@morgannilsson.se

UNIQUE VISITS SINCE MAY 2012


Somaliska läseböcker


Fasalka 1aad


Fasalka 2aad


Fasalka 3aad


Fasalka 4aad


Fasalka 5aad


Fasalka 6aad


Fasalka 7aad


Fasalka 8aad


Läseböcker från tiden före 1972


Sidan är skapad av Morgan Nilsson.