Somaliska språket • Af-Soomaaliga

Lite om somaliskan
Litteratur om somaliskan
Andra länkar • Other links
OromoSidamoAfar

Afmaal Somali-English Dict.
Qaamuuska Af-Soomaaliga
Lexins elektroniska ordbok
Somali-English-Italian Dict.
Dizionario somalo-italiano
Kort somalisk-svensk ordlista
Kort somalisk grammatik

Läroböcker • Courses
Beginning Somali
La soco Af Soomaaliga

Digitalised school books

Läseböcker • Readers
Fasalka 1aad
Fasalka 2aad
Fasalka 3aad
Fasalka 4aad

PLAY TV
Indiska oceanen
(UR till 30/9)

Halve Somalia ønsker å flykte
(NRK 2012)

Det lysner i Somalia
(NRK 2012)

Somalisk litteratur
(NRK 2010)

Saynab Mohamud om boka si
(NRK 2008)


Tidningar • Newspapers
TV-kanaler • TV channels
Radiostationer • Radio stations
Musik

KONTAKT • CONTACT
mail@morgannilsson.se

PAGEVIEWS SINCE MAY 2012
free counter

UNIQUE VISITS SINCE MAY 2012


Somaliska läseböcker


Fasalka 1aad


Fasalka 2aad


Fasalka 3aad


Fasalka 4aad


Fasalka 5aad


Fasalka 6aad


Fasalka 7aad


Fasalka 8aad


Läseböcker från tiden före 1972


Sidan är skapad av Morgan Nilsson.