Ukrainska En introduktion till skrift och uttal av Morgan Nilsson
Ljud –
Text
1a, 1b, 1c –
1. Bokstäverna a, e, i, o, к, м, т
2a, 2b, 2c –
2. Tecken för ljuden /n/, /r/, /s/, /v/
3a, 3b, 3c –
3. Betoning
4a, 4b, 4c –
4. Tecken för ljuden /b/, /h/, /p/
5a, 5b, 5c – 5. Tecken för ljuden /d/, /l/, /u/
6a, 6b, 6c – 6. Tecken för ljuden /y/, /j/
7a, 7b, 7c – 7. Tecken för vokaler som föregås av /j/
8a, 8b, 8c – 8. Tecken för ljuden /z/, /ž/, /ch/, /ts/
9a, 9b, 9c – 9. Tecken för ljuden /š/, /tš/, /štš/
10a, 10b, 10c – 10. Tecken för ljuden /f/, /g/
11a, 11b, 11c – 11. Assimilation och slutljudsskärpning
12a, 12b, 12c – 12. Uttalet av в och ’Mera material kommer att läggas ut successivt.