Persiska språket • زبان فارسی • zabán e fársi

Lite om persiskan
Ordböcker • Dictionaries
Läromedel • Textbooks
Skolböcker • School books
Enklare texter • Easy reading
Grammatikor • Grammars
Lingvistik • Linguistics
Andra länkar • Other links
Afghansk dari • Afghan Dari
Tadjikiska • Tajiki

Lexins elektroniska ordbok
Kort persisk-svensk ordlista
Persisk film, musik, litteratur
Radio Javán

Läseböcker • School Readers
Musik • Music
Naturkunskap • Science
Persian Basic Course
Persian Language
Persian for Beginners
Poesi • Poetry
Sagor • Children's stories
Barnböcker • Children's books
Samhällskunskap • Society
Skrift och uttal • Writing
Virtual Persian

KONTAKT • CONTACT
mail@morgannilsson.se
Det kan vara svårt att hitta bra material för den som vill skaffa sig kunskaper i eller om persiskan. På de här sidorna finns därför en del resurser samlade som hjälp för den intresserade.

Ett stort problem är att öva upp läsfärdighet och ordförråd genom textläsning då det persiska alfabetet inte har tecken för tre av vokalljuden. Det är då omöjligt att läsa texter extensivt och gissa sig till ordens betydelse eftersom man inte vet hur orden skall uttalas. Av just denna anledning är latiniserade texter till stor hjälp för att bygga upp ordförrådet och läsfärdigheten. När man väl behärskar ett tillräckligt ordförråd och har vana att läsa texter är det betydligt enklare att lära sig läsa äkta persisk text skriven med det arabiska alfabetet än att försöka göra det innan man har några faktiska kunskaper i språket.

Det har visat sig att många barnböcker liksom de skolböcker för den iranska skolan som finns fritt tillgängliga på webben innehåller många texter som är utmärka att läsas av den som vill lära sig språket. Samtliga dessa texter kommer successivt också att förses med ordlistor och grammatiska förklaringar.

Den som vill bidra med förslag till förbättringar och kompletteringar eller genom att ställa relevanta frågor är välkommen att ta kontakt: mail@morgannilsson.se


Sidan är skapad av Morgan Nilsson.