MorganNilsson.semorgan.nilsson@gu.se


Om somaliskan


Om persiskan


Om slovenskan


Webbpublikationer


Artiklar & böcker


Videoföreläsningar


Bokförsäljning
Jag har arbetat vid Göteborgs universitet sedan 1988 och undervisat i tjeckiska, polska, slovenska, ryska, slovakiska, ukrainska och somaliska samt allmän grammatik och språkvetenskap. Under två år har jag även undervisat i slovenska på distans vid Uppsala universitet. Inom språkundervisningen har jag ett stort intresse för olika former av e-lärande och har utvecklat en rad nätbaserade distanskurser.

Hösten 2014 undervisar jag i somalisk, rysk och allmän språkvetenskap och grammatik. Den 8 november disputerar jag på en avhandling som handlar om valet mellan kort och lång form av prepositioner i polska (w/we, z/ze), slovakiska (k/ku, s/so, v/vo, z/zo) och tjeckiska (k/ke/ku, s/se, v/se, z/ze).

Jag har skrivit en del läromedel, grammatikor och ordböcker. Alla har inte blivit helt färdiga, men jag hoppas att de ändå är användbara i det skick de föreligger på http://morgannilsson.se/webpub.php

Jag har också översatt en del från slaviska språk, både teknisk och juridisk text för EU och en del skönlitteratur. Inför bokmässan 2013 kom en översättning av den 100-årige slovenske författaren Boris Pahors roman Nekropol.

Förutom somaliskan och de slaviska språken är jag mycket intresserad av språk i allmänhet. Jag kan också en del om strukturen i persiska, finska, arabiska, italienska, franska, spanska, latin, tadjikiska, dari, ungerska och grekiska. Framför allt är det just grammatik och språkliga strukturer som fascinerar mig. Det är alltid spännande att få en liten inblick i hur ett helt obekant språk är beskaffat. Närmast på tur att upptäckas står malagassiskan med sin mycket ovanliga standardordföljd: man placerar i normalfallet objektet före subjektet i en sats.


Sidan är skapad av Morgan Nilsson.