Slovenska språket • Slovenščina


Spletni slovar
Pons
Termania
Besede
Pravopis+SSKJ+Korpus
Amebis
Razvezani jezik

Om Slovenien, dess språk och kultur

KONTAKT • CONTACT
mail@morgannilsson.se

Den som vill bidra med förslag till förbättringar och kompletteringar eller genom att ställa relevanta frågor är välkommen att ta kontakt: mail@morgannilsson.se


Sidan är skapad av Morgan Nilsson.