Somaliska språket • Af-Soomaaliga

Lite om somaliskan
Litteratur om somaliskan
Andra länkar • Other links
OromoSidamoAfar

Afmaal Somali-English Dict.
Qaamuuska Af-Soomaaliga
Lexins elektroniska ordbok
Somali-English-Italian Dict.
Dizionario somalo-italiano
Kort somalisk-svensk ordlista
Kort somalisk grammatik

Läroböcker • Courses
Beginning Somali
La soco Af Soomaaliga

Digitalised school books

Läseböcker • Readers
Fasalka 1aad
Fasalka 2aad
Fasalka 3aad
Fasalka 4aad

PLAY TV
Indiska oceanen
(UR till 30/9)

Halve Somalia ønsker å flykte
(NRK 2012)

Det lysner i Somalia
(NRK 2012)

Somalisk litteratur
(NRK 2010)

Saynab Mohamud om boka si
(NRK 2008)


Tidningar • Newspapers
TV-kanaler • TV channels
Radiostationer • Radio stations
Musik

KONTAKT • CONTACT
mail@morgannilsson.se

PAGEVIEWS SINCE MAY 2012
free counter

UNIQUE VISITS SINCE MAY 2012


Det kan vara svårt att hitta bra material för den som vill skaffa sig kunskaper i eller om somaliska. På de här sidorna finns därför en del resurser samlade som hjälp för den intresserade.

Beginning in Somali

av J. J. Pia, P. D. Black & M. I. Samater
Denna lärobok från 1960-talet är inte skriven med dagens stavningssystem. Därför är den mycket svårtillgänglig. Eftersom den är mycket välskriven och utgör ett riktigt bra läromedel för nybörjare finns texterna här transkriberade enligt dagens moderna stavningssystem.

Läseböcker

Det finns inte särskilt många läroböcker att välja mellan för den som vill studera somaliska. Att hitta en ändamålsenlig bok för den som vill bygga upp sitt ordförråd och sin förmåga att läsa somalisk text är inte lätt. Mot denna bakgrund har det dock visat sig att de läseböcker som finns för den somaliska skolan innehåller många texter som med en minimal anpassning fungerar utmärkt för att läsas av den som vill lära sig språket. I de texter som tillhandahålls här har stavningen och vissa böjningsformer standardiserats något när avvikelserna i texterna varit stora. Vissa alltför svåra texter har utelämnats och meningar med alltför komplicerade konstruktioner har ibland hoppats över eller förenklats. Samtliga texter kommer successivt att förses med ordlistor och grammatiska förklaringar. Den som vill bidra med förslag till förbättringar och kompletteringar eller genom att ställa relevanta frågor är välkommen att ta kontakt: mail@morgannilsson.se

Sidan är skapad av Morgan Nilsson.