Somaliska språket • Af-Soomaaliga

Lite om somaliskan
Litteratur om somaliskan
Andra länkar • Other links
OromoSidamoAfar

Afmaal Somali-English Dict.
Qaamuuska Af-Soomaaliga
Lexins elektroniska ordbok
Somali-English-Italian Dict.
Dizionario somalo-italiano
Kort somalisk-svensk ordlista
Kort somalisk grammatik

Läroböcker • Courses
Beginning Somali
La soco Af Soomaaliga

Digitalised school books

Läseböcker • Readers
Fasalka 1aad
Fasalka 2aad
Fasalka 3aad
Fasalka 4aad

PLAY TV
Indiska oceanen
(UR till 30/9)

Halve Somalia ønsker å flykte
(NRK 2012)

Det lysner i Somalia
(NRK 2012)

Somalisk litteratur
(NRK 2010)

Saynab Mohamud om boka si
(NRK 2008)


Tidningar • Newspapers
TV-kanaler • TV channels
Radiostationer • Radio stations
Musik

KONTAKT • CONTACT
mail@morgannilsson.se

PAGEVIEWS SINCE MAY 2012
free counter

UNIQUE VISITS SINCE MAY 2012


Oromo

Oromo (även kallat galla) är det största språket i den grupp av östkusjitiska språk där somaliskan ingår. Språkets utbredningsområde håller sig till största delen inom Etiopiens gränser, men sträcker sig även något in i Kenya. Många oromo-talare återfinns även i Europa och Amerika. Antalet talare är cirka 25-30 miljoner. Likheterna mellan somaliskan och oromo är ganska stora och många ord känns lätt igen. Den grammatiska strukturen är också påfallande lik. En gångbar liknelse är möjligen förhållandet mellan svenska och engelska. Oromo fick ett vedertaget skriftspråk först på 1990-talet och är därmed fortfarande långt från standardiserat.

Ordböcker Grammatikor Läroböcker Vetenskapliga monografier Vetenskapliga artiklar

Sidan är skapad av Morgan Nilsson.