Somaliska språket • Af-Soomaaliga

UNIVERSITY COURSES
for Engelish speakers

UNIVERSITETSKURSER
för svensktalande:
Introduktionskurs
för somalisktalande:
Modersmål somaliska

PUBLIKATIONER
Lite om somaliskan
Somalisk minigrammatik
Kort somalisk-svensk ordlista
Lexins elektroniska ordbok
Somali-English-Italian Dict.
Dizionario somalo-italiano
Сомалийско-русский словарь
Qaamuuska Af-Soomaaliga

Kurslitteratur • Courses
Introduktionskurs
Beginning Somali
La soco Af Soomaaliga
Litteratur om somaliskan
Andra länkar • Other links

OromoSidamoAfar

Läseböcker • Readers
Fasalka 1aad
Fasalka 2aad
Fasalka 3aad
Fasalka 4aad
Digitalised school books

Tidningar • Newspapers
Radiostationer • Radio stations

KONTAKT • CONTACT
mail@morgannilsson.se

UNIQUE VISITS SINCE MAY 2012


Oromo

Oromo (även kallat galla) är det största språket i den grupp av östkusjitiska språk där somaliskan ingår. Språkets utbredningsområde håller sig till största delen inom Etiopiens gränser, men sträcker sig även något in i Kenya. Många oromo-talare återfinns även i Europa och Amerika. Antalet talare är cirka 25-30 miljoner. Likheterna mellan somaliskan och oromo är ganska stora och många ord känns lätt igen. Den grammatiska strukturen är också påfallande lik. En gångbar liknelse är möjligen förhållandet mellan svenska och engelska. Oromo fick ett vedertaget skriftspråk först på 1990-talet och är därmed fortfarande långt från standardiserat.

Ordböcker Grammatikor Läroböcker Vetenskapliga monografier Vetenskapliga artiklar

Sidan är skapad av Morgan Nilsson.