Somaliska språket • Af-Soomaaliga

UNIVERSITY COURSES
for Engelish speakers

UNIVERSITETSKURSER
för svensktalande:
Introduktionskurs
för somalisktalande:
Modersmål somaliska

PUBLIKATIONER
Lite om somaliskan
Somalisk minigrammatik
Kort somalisk-svensk ordlista
Lexins elektroniska ordbok
Somali-English-Italian Dict.
Dizionario somalo-italiano
Сомалийско-русский словарь
Qaamuuska Af-Soomaaliga

Kurslitteratur • Courses
Introduktionskurs
Beginning Somali
La soco Af Soomaaliga
Litteratur om somaliskan
Andra länkar • Other links

OromoSidamoAfar

Läseböcker • Readers
Fasalka 1aad
Fasalka 2aad
Fasalka 3aad
Fasalka 4aad
Digitalised school books

Tidningar • Newspapers
Radiostationer • Radio stations

KONTAKT • CONTACT
mail@morgannilsson.se

UNIQUE VISITS SINCE MAY 2012


Sidamo

Sidamo är det tredje största östkusjitiska språket. Det talas av ett par miljoner invånare i södra Etiopien.

Ordböcker Grammatikor Läroböcker Vetenskapliga monografier Vetenskapliga uppsatser Vetenskapliga artiklar

Sidan är skapad av Morgan Nilsson.