Somaliska språket • Af-Soomaaliga

UNIVERSITY COURSES
for English speakers

UNIVERSITETSKURSER
för svensktalande
för somalisktalande

PUBLIKATIONER
Lite om somaliskan
Somalisk minigrammatik
Kort somalisk-svensk ordlista
Lexins elektroniska ordbok
Somali-English-Italian Dict.
Dizionario somalo-italiano
Сомалийско-русский словарь
Qaamuuska Af-Soomaaliga

Kurslitteratur • Courses
Introduktionskurs
Beginning Somali
La soco Af Soomaaliga
Litteratur om somaliskan

Digitalised school books
Fasalka 1aad
Fasalka 2aad
Fasalka 3aad
Fasalka 4aad

OromoSidamoAfar

KONTAKT • CONTACT
mail@morgannilsson.seAfar

Afar (eller qafar) är sannolikt det fjärde till storleken av de östkusjitiska språken med omkring 1,5 miljoner talare. Språket talas i Etiopien, Eritrea och Djibouti.

Ordböcker Grammatikor

Läroböcker

Vetenskapliga monografier Vetenskapliga artiklar

Sidan är skapad av Morgan Nilsson.