Somaliska språket • Af-Soomaaliga

KURSER I SOMALISKA
- för svensktalande
- för engelsktalande
- för somalisktalande

PUBLIKATIONER
Lite om somaliskan
Litteratur om somaliskan
Andra länkar • Other links
OromoSidamoAfar

Afmaal Somali-English Dict.
Qaamuuska Af-Soomaaliga
Lexins elektroniska ordbok
Somali-English-Italian Dict.
Dizionario somalo-italiano
Kort somalisk-svensk ordlista
Kort somalisk grammatik

Läroböcker • Courses
Beginning Somali
La soco Af Soomaaliga

Digitalised school books

Läseböcker • Readers
Fasalka 1aad
Fasalka 2aad
Fasalka 3aad
Fasalka 4aad


Tidningar • Newspapers
Radiostationer • Radio stations

KONTAKT • CONTACT
mail@morgannilsson.se

UNIQUE VISITS SINCE MAY 2012


Afar

Afar (eller qafar) är sannolikt det fjärde till storleken av de östkusjitiska språken med omkring 1,5 miljoner talare. Språket talas i Etiopien, Eritrea och Djibouti.

Ordböcker Grammatikor

Läroböcker

Vetenskapliga monografier Vetenskapliga artiklar

Sidan är skapad av Morgan Nilsson.