Somaliska språket • Af-Soomaaliga

KURSER I SOMALISKA
- för svensktalande
- för engelsktalande
- för somalisktalande

PUBLIKATIONER
Lite om somaliskan
Litteratur om somaliskan
Andra länkar • Other links
OromoSidamoAfar

Afmaal Somali-English Dict.
Qaamuuska Af-Soomaaliga
Lexins elektroniska ordbok
Somali-English-Italian Dict.
Dizionario somalo-italiano
Kort somalisk-svensk ordlista
Kort somalisk grammatik

Läroböcker • Courses
Beginning Somali
La soco Af Soomaaliga

Digitalised school books

Läseböcker • Readers
Fasalka 1aad
Fasalka 2aad
Fasalka 3aad
Fasalka 4aad


Tidningar • Newspapers
Radiostationer • Radio stations

KONTAKT • CONTACT
mail@morgannilsson.se

UNIQUE VISITS SINCE MAY 2012


Somaliska läsebokstexter för fjärde klass


Af-Soomaali • Fasalka afraad

Unicef, Nayroobi 2001
1. Dayaxii iyo balligii2. Toddoba nin3. Asluubta hadalka4. Baranbaro5. Hadal aan erayo lahayn6. Aqalka7. Waan idin sugaynaa8. Sannadka9. Tukihii oommanaa10. Iskaander11. Cabdi beenlow12. Cigaal Shiidaad iyo colkii13. Xayawaanka khatarta ku jira14. Dhirta waddankeenna15. Gari Alley taqaan16. Geeddi iyo ridiisiis17. Warqad qoraal18. Yaxaas19. Xigmad20. Heesta dugsiga21. Wadajir ayaan ku guulaysanaynaa22. Bakayle, dhurwaa iyo haramcad23. Wiil nacas ah24. Caddaaladda Ilaahey

Af Soomaali • Fasalka afaraad

Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta, Xafiiska Manaahijta, Xamar 1975
1. 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.

Sidan är skapad av Morgan Nilsson.