Somaliska språket • Af-Soomaaliga

UNIVERSITY COURSES
for English speakers

UNIVERSITETSKURSER
för svensktalande
för somalisktalande

PUBLIKATIONER
Lite om somaliskan
Somalisk minigrammatik
Kort somalisk-svensk ordlista
Lexins elektroniska ordbok
Somali-English-Italian Dict.
Dizionario somalo-italiano
Сомалийско-русский словарь
Qaamuuska Af-Soomaaliga

Kurslitteratur • Courses
Introduktionskurs
Beginning Somali
La soco Af Soomaaliga
Litteratur om somaliskan

Digitalised school books
Fasalka 1aad
Fasalka 2aad
Fasalka 3aad
Fasalka 4aad

OromoSidamoAfar

KONTAKT • CONTACT
mail@morgannilsson.seBuugga 2aad • Cutubka 5aad

Buugga labaad • Cutubka shanaad
Ardaydu wax bay jilayaan.
Wiilka jiifaa wuu bukaa.Waa aan gaajoonayaa.
Rooti baan rabaa.Axmed wuu tartamayaa.
Orod, orod, orod.Fiiriya caleemaha.
Ma isku egyihiin?Axmed guriga ayuu u socdaa.
Waxa uu la socdaa saaxiibkii.Axmed waxa uu goosanayaa liin.
Waa aan jeclahay liinta.Axmed waxa uu sameynayaa doon.
Kaalaya aan ku dheelnee.Axmed waxa uu haystaa baabuur.
Isaga ayaa sameeyay.


***


Substantiv
x x

Cutubka 6aad


Sidan är skapad av Morgan Nilsson.